Το Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, "Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα" το οποίο χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από εξ αποστάσεως μαθήματα (e–learning), αναγγέλλει την έναρξη του νέου κύκλου μαθημάτων του.

Οι αιτήσεις συμμετοχής για το μάθημα: «Επιστημολογία στον  κοινωνικό τομέα», θα αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο el-emke@aegean.gr και πρέπει να περιλαμβάνουν, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
 
Το συγκεκριμένο μάθημα παρέχει 4 πιστωτικές μονάδες (ECTS).  
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος 
Αίτηση συμμετοχής: