Νεοελληνική Λογοτεχνία/Ψηφιακές Τεχνολογίες

 

e-learning επιμόρφωση

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης & Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 www.digilit-edu.net 

 Ενδεικτικά Αντικείμενα

Λογοτεχνία στο διαδίκτυο

Αξιοποίηση ψηφιακού & πολυμεσικού περιεχομένου

Ειδικά λογισμικά & ψηφιακές εφαρμογές για τη φιλολογική έρευνα και διδασκαλία

Ψηφιακή λογοτεχνία και υπερκείμενο

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Τάκης Καγιαλής

Καθηγητής Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διάρκεια εξ αποστάσεως επιμόρφωσης: 11.1.2016 - 4.4.2016

Εγγραφές:  7 Δεκεμβρίου 2015 – 8 Ιανουαρίου 2016 

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης - Εξ αποστάσεως Προγράμματα Επιμόρφωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τ 26510-09141        F 26510-09230       Ε elearn@uoi.gr

http://dikeppee.uoi.gr/kek

Πληροφορίες: elearn@uoi.gr   

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.digilit-edu.net