Επισυνάπτεται η σύνοψη της Β' Μελέτης Απορρόφησης Αποφοίτων του Γραφείου Διασύνδεσης για τα έτη 2006 - 2009.