Σας επισυνάπτουμε σε αρχείο pdf την τελική λίστα συμμετεχόντων για το Βιωματικό Εργαστήριο του Γραφείου Διασύνδεσης με τίτλο:Stress: Τεχνικές διαχείρισης για αποτελεσματικότερη διεκδίκηση θέσης εργασίας”.