Σας ενημερώνουμε ότι οι βεβαιώσεις συμμετοχής όσων παρακολούθησαν το Σεμινάριο Ψυχολογίας "Απλή, γνήσια και αποτελεσματική επικοινωνία" είναι έτοιμες και μπορείτε να περάσετε από το Γραφείο Διασύνδεσης να τις πάρετε. Επίσης έχει αναρτηθεί προς ενημέρωσή σας το υλικό του σεμιναρίου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://career.teicrete.gr/en/97/-/document_library_display/Ja0c/view/525195