Το Γραφείο Διασύνδεσης μέσα στα πλαίσια των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχει σε φοιτητές και πτυχιούχους του ΤΕΙ Κρήτης σε θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και της προετοιμασίας για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, διοργανώνει δύο (2) ομάδες βιωματικών εργαστηρίων με θέμα: «Stress: Τεχνικές Ελέγχου για αποτελεσματικότερη διεκδίκησης θέσης εργασίας»

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα είναι 20 άτομα.
 
Επισυνάπτεται αίτηση συμμετοχής την οποία μπορείτε να αποστείλετε συμπληρωμένη από Τρίτη 29/10 έως και Κυριακή 3/11 (ώρα 12:00μμ) στο email: mpapam@staff.teicrete.gr.
Η συμμετοχή σε κάθε εργαστήριο θα βασιστεί στη χρονική προτεραιότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ημερομηνία και ώρα αποστολής του email), μέχρι δηλαδή και τη συμπλήρωση του αριθμού των 20 ατόμων για κάθε ομάδα.
 
Για το Γραφείο Διασύνδεσης
Μαριάννα Αλογδιανάκη
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας