Κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης

Μέσα απο αυτές τις σελίδες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης που αφορούν τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τα άτομα με αναπηρία. 

Οι παρεχόμενες πληροφορίες προέρχονται από πηγές όπως τηλεφωνικοί κατάλογοι, οδηγοί και ενημερωτικά φυλλάδια φορέων όπως το ΚΕΣΑΝ του Δήμου Ηρακλείου.