Αγαπητέ σπουδαστή /Αγαπητή σπουδάστρια

Ξεκινάει μια καινούργια προσπάθεια στο ΤΕΙ Ηρακλείου. Κύριος στόχος της είναι  να σε βοηθήσει στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας θα επιδιώξουμε την παροχή υποστήριξης και την διευκόλυνσή σου σε ό,τι αφορά την αναζήτηση εργασίας και τη συμβουλευτική υποστήριξη στον καθορισμό των στόχων σου  και την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου για την υλοποίησή τους. Σημαντική για την διευκόλυνση της αναζήτησης εργασίας είναι η επικοινωνία με τις επιχειρήσεις.Απαραίτητη επίσης είναι και η λήψη πληροφοριών (για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες) σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά τη λήψη του βασικού πτυχίου.
 
Θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε μερικές χρήσιμες κατά τη γνώμη μας πληροφορίες για την αγορά εργασίας και  τον τρόπο προσέγγισης.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον ολοκληρωμένο Οδηγό Αναζήτησης Εργασίας