Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει τις πληροφορίες για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

 

Η Alliance Resources, αναζητά άμεσα Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες για να εργαστούν σε δημόσια νοσοκομεία της Αγγλίας. Συνθήκες εργασίας εξαιρετικές σε υπερσύγχρονο περιβάλλον με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.
Υποστήριξη στην προετοιμασία υποψηφίου, υποστήριξη στην εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Αγγλίας και υποστήριξη κατά την προσαρμογή.
Απαραίτητα προσόντα:
1.Πτυχίο Νοσηλευτικής Ανώτερη ή ανώτατη σχολής ιδιωτική ή δημόσια.
2.Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, κατά προτίμηση σε:
·Μονάδες εντατικής νοσηλείας
·Επείγοντα
·Παιδιατρική
·Θαλάμους
3.Καλή γνώση αγγλικών
 
Προσφέρονται:
Μισθός μετά από εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Αγγλίας (NMC) £ 21,388- £27,901 Υποστήριξη στην όλη διαδικασία.
Εξαιρετικό, σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους στα Αγγλικά στο: allianceresourcegr@gmail.com
Τηλεφωνική επικοινωνία στο: 210 6142490
  
Βοηθοί Νοσηλευτών στην Αγγλία
Η Alliance Resources, αναζητά άμεσα Βοηθούς Νοσηλευτών για να εργαστούν σε δημόσια νοσοκομεία της Αγγλίας. Συνθήκες εργασίας εξαιρετικές σε υπερσύγχρονο περιβάλλον με μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.
Υποστήριξη στην προετοιμασία υποψηφίου, υποστήριξη στην εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Αγγλίας και υποστήριξη κατά την προσαρμογή.
Απαραίτητα προσόντα:
1.Πτυχίο Νοσηλευτικής.
2.Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους, κατά προτίμηση σε:
·Μονάδες εντατικής νοσηλείας
·Επείγοντα
·Παιδιατρική
·Θαλάμους
3. Καλή γνώση αγγλικών
 
Προσφέρονται:
Μισθός £16,271-£19,268
Υποστήριξη στην όλη διαδικασία.
Εξαιρετικό, σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους στα Αγγλικά στο: allianceresourcegr@gmail.com Τηλεφωνική επικοινωνία στο: 210 6142490