Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει τις πληροφορίες για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

Στις 22 Μαίου, θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα συνεντεύξεις από εκπροσώπους του Αγγλικού νοσοκομείου Hinchingbrooke NHS για να γίνει πρόσληψη 20 νοσηλευτών, που θα ξεκινήσουν να εργάζονται στο νοσοκομείο τον Σεπτέμβρη.