Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει τις πληροφορίες για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με θέσεις εργασίας στη Γερμανία. Η εκμάθηση γερμανικών σε κέντρο γλωσσών στην Ελλάδα, εφόσον κριθεί απαραίτητη, επιχορηγείται. Οι κενές θέσεις αφορούν σε νοσηλευτές-τριες 3ετούς φοίτησης. Ο κος. Tauchmann βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Κρήτη και θα μπορούσε να πάρει συνεντεύξεις από πιθανούς υποψήφιους.

 
Περισσότερες Πληροφορίες: 
Κατερίνα Κουτάκη
Σύμβουλος EURES
ΟΑΕΔ  Κ.Π.Α.2 Ρεθυμνου
Κριάρη 7-9, 
74100-Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310 55008
Φαξ: 28310 29297
email: gr01ea25@oaed.gr
http://www.oaed.gr/
http://eures.europa.eu/