Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει τις πληροφορίες για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

Σας επισυνάπτουμε νέες αγγελίες εργασίας από την εταιρεία EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com)