Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει τις πληροφορίες για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

Την Πεμπτη 3 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από την εταιρία Primary Care Recruitment (γραφείο εύρεσης προσωπικού με ειδίκευση σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό) μια δωρεάν ενημέρωση στο Crown Plaza στη Αθήνα για θέσεις εργασίας για νοσηλευτές σε νοσοκομεία του Η.Βασιλείου. Επίσης θα δοθεί και βοηθητικό υλικό και tips για τισ συνεντεύξεις και την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος. 

Την  Τριτη 1 Ιουλίου θα πραγματοποιηθει το αντίστοιχο event στη Θεσσαλονίκη. Η συμμετοχή στην Ημερίδα θα είναι εντελώς δωρεάν.