Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει τις πληροφορίες για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

Νέες αγγελίες εργασίας στο εξωτερικό από την εταιρία EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com)