Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει τις πληροφορίες για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες στην Αγγλία
Απαραίτητα προσόντα:
1.     Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/μίου Αθηνών ή Πτυχίο Νοσηλευτικής
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή Πτυχίο Αξιωματικών Νοσηλευτικής ή Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή Πτυχίο Τμήματος Νοσηλευτικής
2.    Εμπειρία ελάχιστο δύο χρόνια σε:
·      Εντατική θεραπεία
·      Ατυχήματα και επείγοντα περιστατικά
·      Παιδιατρική
·      Γενικούς θαλάμους
3.    Γνώση αγγλικών επιπέδου C1 (EUROPASS LANGUAGE PASSPORT)
Προσφέρονται:
Μισθός προ εγγραφής στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Αγγλίας (NMC) £16,271-£19,268
Μισθός μετά από εγγραφή στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής της Αγγλίας (NMC) £ 21,388- £27,901
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να στείλουν βιογραφικά στα αγγλικά στο: allianceresourcegr@gmail.com
Τηλεφωνική επικοινωνία στο: 210 6142490