Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Γραφείο Διασύνδεσης δεν είναι σε θέση να διασταυρώσει τις πληροφορίες για τις παρακάτω θέσεις εργασίας.

Ζητούνται νοσηλευτές/νοσηλεύτριες σε Δημόσιο Νοσοκομείο της Αγγλίας

http://www.rdehospital.nhs.uk/