Σας παρακαλούμε μην προχωρήσετε με τη διαδικασία εισόδου στο πληροφοριακό σύστημα μέχρι να λάβετε ενημέρωση από εμάς για εκ νέου ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.