ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 Η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) διοργανώνει το 5ο Τακτικό της Συνέδριο. Το 5ο Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 10 έως 12 Δεκεμβρίου, 2015, στην Αθήνα στους χώρους του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ με θέμα:
 «Η ελληνική κοινωνία στο σταυροδρόμι της κρίσης − πέντε χρόνια μετά»
Το θέμα αυτό θα παρουσιάσουν και συζητήσουν στις Ολομέλειες του Συνεδρίου ειδικοί προσκεκλημένοι ομιλητές.
Το συνέδριο είναι ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να συμμετάσχει με επιστημονική ανακοίνωση στις παραπάνω θεματικές ή και σε οιονδήποτε τομέα κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος όπως τα ζητήματα σχετικά με την κοινωνιολογική θεωρία και μεθοδολογικά ζητήματα, τις κοινωνικές ανισότητες, τα προβλήματα της μετανάστευσης και των πληθυσμιακών μετακινήσεων, τα κοινωνικά κινήματα, την πολιτική διακυβέρνηση, την αγορά εργασίας, τα ζητήματα φύλου και των έμφυλων ανισοτήτων, τις μεταβολές της οικογένειας και τις διαγενεακές σχέσεις.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου προβλέπονται: Κεντρικές Ομιλίες, Θεματικές Συνεδρίες και Προφορικές Εισηγήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις τους συμπληρώνοντας τo συνημμένo Δελτίο Συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνεδρίου: eke.sociologyconference2015@gmail.com
Προθεσμία υποβολής: 20 Οκτωβρίου 2015
Απάντηση για την αποδοχή της πρότασης σας θα σας αποσταλεί μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2015.
Σας ενημερώνουμε ότι προβλέπεται η ηλεκτρονική δημοσίευση των εισηγήσεων μετά από κρίση.
Πληροφορίες-Γραμματεία Συνεδρίου: eke.sociologyconference2015@gmail.com