Μετά από την επιτυχημένη υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος «Νεοελληνική Λογοτεχνία και Ψηφιακές Τεχνολογίες»,  το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Νέας Ελληνικής Φιλολογίας προσφέρει ξανά το πρόγραμμα στον χειμερινό κύκλο (Έναρξη εγγραφών: 15 Ιουνίου 2015). Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια δώδεκα διδακτικών εβδομάδων (21.9.2015 – 14.12.2015) και υλοποιείται αποκλειστικά με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως μάθησης (e-learning).
 Εγγραφές: 15/6/2015 – 18/9/2015
Έναρξη προγράμματος: 21 Σεπτεμβρίου 2015 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
·         Σε εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον χώρο της εκπαίδευσης
·         Σε φιλολόγους 
·         Σε φοιτητές και αποφοίτους φιλοσοφικών σχολών, σχολών ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών & επιστημών της αγωγής
·         Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή ενδιαφέροντα 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:
·         Η λογοτεχνία στο διαδίκτυο: έρευνα σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, πύλες και βάσεις δεδομένων
·         Αξιολόγηση και δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακού και πολυμεσικού υλικού
·         Χρήσεις ψηφιακών εφαρμογών στη διδακτική της λογοτεχνίας
·         Ειδικό λογισμικό στη φιλολογική έρευνα
·         Ψηφιακή λογοτεχνία κ.ά.
Πληροφορίες:  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τηλ. 26510-09141, 26510-09131
E-mail: elearn@uoi.gr