ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στo πλαίσιo του υπο-έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» της πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού» (Ε.Π. Ψηφιακής Σύγκλισης), που υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (διάρκειας 25 ωρών) του τρίτου κύκλου εκπαίδευσης της Μονάδας Αριστείας με τίτλο:

 

«Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ με JAVA»

 

Θεματική Περιοχή: Τουρισμός

 

Περιεχόμενο: Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη εφαρμογών σχετικών με τον Τουρισμό με χρήση γλωσσών προγραμματισμού, όπως java

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές, προγραμματιστές και σε όσους ενδιαφέρονται για τη χρήση και ανάπτυξη συστημάτων ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα.

 

Ημέρες και Ώρες Διεξαγωγής:

15, 16, 17 Ιουλίου 2015

Ώρες: 10.00-15.00

20, 21 Ιουλίου 2015

Ώρες: 15.00- 20.00

 

Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία σε προγραμματισμό, Βασικές γνώσεις HTML – CSS – PHP – MySql

 

Τρόπος παρακολούθησης: Δια ζώσης και εξ αποστάσεως

 

Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2015, Ώρα 14.00'

 

στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

 

https://ma.ellak.gr/list-events/eventparticipation/?events_id=4200

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά για το σχολείο κώδικα, τις προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ. μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο:

 

https://ma.ellak.gr/events/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB/

 

Μονάδα Αριστείας ΠΚ