ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και ώρα 18.00 – 21.00 στην αίθουσα του Κέντρου Νεολαίας Δήμου Ηρακλείου, Πολύκεντρο (επί της οδού Ανδρόγεω) με θέμα:

«Αξιοποίηση Συστημάτων και Τεχνολογιών Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού

Ανοικτού Κώδικα στον Τουρισμό και την Εκπαίδευση –

2η Ημερίδα Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης»

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την χρήση, αξιοποίηση ανοικτών τεχνολογιών, ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα, για την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών, μέσα από την παρουσίαση των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τον πρώτο κύκλο εκπαίδευσης του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» (της πράξης «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του ανοιχτού λογισμικού», Ε.Π. Ψηφιακής Σύγκλισης ‐ Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε., που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση). Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης της Μονάδας Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης ολοκληρώθηκε επιτυχώς και περιελάμβανε τη διοργάνωση δύο σεμιναρίων σχετικών με τις θεματικές περιοχές του Τουρισμού και του Εκπαιδευτικού Λογισμικού, για την διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, εξελληνισμό εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ καθώς και ενός σχολείου κώδικα. Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευομένους της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σε όποιον έχει ενδιαφέροντα σχετικά με αξιοποίηση, ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών ελ/λακ. Διαδικτυακός Σύνδεσμος Ζωντανής Μετάδοσης:  http://vod.ucnet.uoc.gr/video/iptv/131

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

17.45 – 18.00 Εγγραφές

18.00‐ 18.10 Χαιρετισμός

18.10 ‐ 18.25 «Μονάδα Αριστείας Πανεπιστημίου Κρήτης – Δεύτερος Κύκλος

Εκπαίδευσης – Αποτελέσματα», Σταύρος Καουκάκης

18.25 – 19.00 «Ανοικτό Λογισμικό για τη Δημιουργία και Διάθεση Πολυμεσικών

Παρουσιάσεων», Σταύρος Καουκάκης

19.00 – 19.20 «Απολογισμός της Μονάδας Αριστείας του Χαροκοπείου

Πανεπιστημίου», Ηρακλής Βαρλάμης, Επίκουρος Καθηγητής

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

19.20 – 19.40 «Ελεύθερο και Ανοικτό Λογισμικό στην εκπαίδευση», Λεωνίδας

Παπαδάκης, Καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης

19.40 – 20.45 Παρουσιάσεις Εμπειριών/ Έργων Συνεισφοράς Εκπαιδευομένων

(Εκπαιδευτικό Λογισμικό)

Ελένη Παπαδογιαννάκη, Καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

(Μαθήματα στο OpenEclass)

(Τουρισμός)

Γιώργος Κακλαμάνος, φοιτητής Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών,

(Διαδικτυακή Εφαρμογή DataBus)

Βασιλείου Γκόλφω – Ελένη, (TinyCollab, Συνεργατικός

Επεξεργαστής Κειμένου)

Βελιδάκης Πέτρος, Πλουσάκης Μιχαήλ, Συμεουδάκης Χαράλαμπος

(Δημιουργός Ταξιδίων)

Βασιλάκης Εμμανουήλ, Βλαχάκης Βασίλειος, Μπακόπουλος

Βασίλειος – Γεώργιος, Χριστοφορίδου Αντιγόνη (Διαδικτυακή

Εφαρμογή/Ιστοσελίδα Ενοικίασης Μοτοσυκλετών)

20.45 – 21.00 Συζήτηση και Απονομή Βεβαιώσεων Συμμετοχής

Διαδικτυακός Σύνδεσμος Ζωντανής Μετάδοσης: http://vod.ucnet.uoc.gr/video/iptv/131