Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη του 7ου κύκλου σπουδών, του διετούς αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (ΠΜΣ ΛΕ), από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-'16 (Φεβρουάριος 2016).

Αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα δικαιολογητικά όσο και για τη λειτουργία του ΠΜΣ ΛΕ δίνονται στην ιστοσελίδα του www.teicrete.gr/msc-accaud/.