2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 8ου κύκλου σπουδών του διετούς αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (ΠΜΣ ΛΕ) της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Λογιστική και Ελεγκτική»
(http://www.teicrete.gr/msc-accaud/)


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη του 8ου κύκλου σπουδών, του διετούς αυτοδύναμου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (ΠΜΣ ΛΕ), από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-'17. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης των μαθημάτων μη-ειδικότητας (δηλ. 6 και ½ στο σύνολο των 14 μαθημάτων των Α’, Β’, και Γ’ εξαμήνων), είτε, με τεχνολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε δια ζώσης, είτε με συνδυασμό των δύο.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) ενώ προβλέπονται δίδακτρα για την παρακολούθησή του (βλ. θεσμικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΛΕ).
Τα κριτήρια επιλογής είναι: 1. Βαθμός πτυχίου. 2. Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower. 3. Δύο (2) συστατικές επιστολές (κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ). 4. Προσωπική συνέντευξη. 5. Συναφής επαγγελματική εμπειρία. 6. Τυχόν δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες. 7. Άλλοι τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στο διάστημα από Δευτέρα 01 Αυγούστου 2016 έως και Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου): Ταχυδρομική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Γραμματεία ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική, Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο, Κρήτη. Υπόψη κκ. Ε.Χήτα, ή Α.Μαστοράκη.
Επειδή έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες της μετατροπής του υφιστάμενου ΠΜΣ ΛΕ, σε Διατμηματικό ΠΜΣ ΛΕ με το ομόλογό μας Τμήμα ΛΧ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι φοιτητές που θα επιλεγούν αναμένεται να υπαχθούν στο νέο καθεστώς (1ος κύκλος Διατμηματικού ΠΜΣ ΛΕ) μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.
 

Αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα δικαιολογητικά όσο και για τη λειτουργία του ΠΜΣ ΛΕ δίνονται στην ιστοσελίδα του http://www.teicrete.gr/msc-accaud/.
Ώρες λειτουργίας για τις Γραμματείες του Τμήματος: καθημερινά 11:00-13:00 τηλ. 2810-37 9612 ή 9670 ή 9629 και επιπλέον Τετάρτη και Παρασκευή 15:30-17:00 τηλ. 2810-37 9678 (1ος όροφος κτιρίου Σ.Δ.Ο., Γραφείο 1).
Ηράκλειο, 12 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγητής Χ.Φλώρος