Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μέσα από αυτές τις σελίδες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, καθώς και Εκαπιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού.

Χρήσιμες διευθύνσεις σας παραπέμπουν σε πληροφορίες απαραίτητες για την αναζήτηση του Προγράμματος ή του Ιδρύματος  της επιλογής σας, ενώ η σελίδα με τις διαθέσιμες Υποτροφίες, σας διευκολύνει να εντοπίσετε τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και να αναζητήσετε και άλλες πηγές και αρμόδιους φορείς για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

 

 Ανακοινώσεις

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015- 2016
 
Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
 
Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις:
 
-   Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
-   Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality).
μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Στόχοι του Μεταπτυχιακού είναι η βασική εκπαίδευση και η συστηματική κατάρτιση των φοιτητών πάνω σε διάφορα ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και την ανάπτυξη του. Μέσα από την μελέτη και την ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως, η Οικονομία, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Περιβάλλον, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και την συνθετότητα του τουριστικού φαινόμενου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα και αποκτώντας μια πολύ-επιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα.   
 
Μεγάλος αριθμών των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού απασχολούνται σε:
 
1.      Γραφεία φυσικού και οικονομικού σχεδιασμού της τουριστικής ανάπτυξης.
2.      Κέντρα μελετών και έρευνας αγοράς του τουρισμού.
3.   Δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες τουριστικών συμβούλων και συμβούλων επιχειρήσεων.
4.    Φορείς διοίκησης και διαχείρισης θαλάσσιου, ορεινού, οικολογικού ή και εναλλακτικού τύπου τουρισμού.
5.    Φορείς διοίκησης, λειτουργίας και διαχείρισης μουσείων, αρχαιολογικών τόπων, φυσικών και θεματικών πάρκων.
6.      Γραφεία οργάνωσης συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
7.      Τουριστικούς οργανισμούς εθνικού και διεθνούς βεληνεκούς.
8.      Γραφεία οργάνωσης τουριστικής προβολής και διαφήμισης.
9.    Τουριστικές επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Τουριστικά Πρακτορεία, Επιχειρήσεις Εστίασης, Αεροπορικές Εταιρείες κ.α).
10.    Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ (Νομαρχίες, Δήμοι).
 
Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2015 στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Διεύθυνση: Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 Χίος, τηλ. : 22710-35322, 22710-35323, φαξ : 22710-35329, e-mail: mstath@aegean.gr , http://www.chios.aegean.gr/tourism , https://el-gr.facebook.com/DPMSTOURISM.
 

 

Άρχεία
Capture1.JPG