Νομοθετικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Hμ. Δημοσιευσης
ΦΕΚ
04/09/2009ΦΕΚ 156Α
16/07/2008Νομος Μεταπτυχιακες Σπουδες 2008
20/03/2007ΦΕΚ 69Α
21/06/2002ΦΕΚ 771B
11/06/2001Nομος 2916 - ΦΕΚ 114A
02/05/2001ΦΕΚ 90A
31/07/1995ΦΕΚ 156A

Λίστες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Ελληνικά Πανεπίστημια

Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Συμπράξεις/Συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια

Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Αυτοδύναμα ΠΜΣ των ΤΕΙ της χώρας

Χρήσιμοι Οδηγοί για την αναζήτησή σας