Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην συνεχή προσπάθειά του για την ευχερέστερη εισδοχή των νέων επαγγελματιών στην παραγωγική διαδικασία επιχειρεί με την έκδοση αυτή να σας οδηγήσει ασφαλέστερα στα πρώτα σας βήματα στον ολοένα απαιτητικότερο και πιο ανταγωνιστικό εργασιακό χώρο.

Οι αρχές σύνταξης ενός βιογραφικού σημειώματος, το περιεχόμενό του, η προσωπική επιστολή , η ώρα της συνέντευξης με τον υπεύθυνο προσωπικού της εταιρίας, καθώς και άλλες ενέργειες προαπαιτούμενες πλέον μιας πρόσληψης από την αγορά εργασίας αποτελούν αποφασιστικούς παράγοντες για να επιτευχθεί ο στόχος που δεν είναι άλλος από την ένταξή σας στον επαγγελματικό στίβο.

Επαγγελματικά Δικαιώματα


Επαγγελματικές μονογραφίες

Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες.


Οδηγοί Επαγγελμάτων

Το έργο της σύνταξης των Οδηγων Επαγγελμάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. υλοποιήθηκε στα πλαίσια της Οριζόντιας Δικτύωσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Τ.Ε.Ι.
Συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Γ΄ Κ.Π.Σ.

Οι οδηγοι είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. Η ομάδα έργου εργάστηκε έχοντας ως βάση τον Οδηγό Επαγγελμάτων Πτυχιούχων ΤΕΙ που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας με την ευθύνη του Αναπληρωτή καθηγητή Ιωάννη Ρουσιά και αναθέτουσα αρχή του έργου τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας.

Οι Οδηγοι Επαγγελμάτων Πτυχιούχων του ΤΕΙ Κρήτης συντάχθηκαν για να συμβάλουν στην ενημέρωση των πτυχιούχων των τμηματων σε θέματα που αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Παρέχει τα βασικά στοιχεία, αλλά και εκτενή κατάλογο περαιτέρω πηγών πληροφόρησης και ενημέρωσης, όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ανατρέξει και να εντοπίσει πιο εξειδικευμένα θέματα. Αναφέρεται στα θέματα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, στα δυνητικά πεδία απασχόλησης, στις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο και σε άλλες χρήσιμες για τους πτυχιούχους πληροφορίες.

Οι οδηγοι επαγγελματων χωριζονται ανα τμημα, και περιέχονται στον ακόλουθο πίνακα:

Άρχεία
Σ.ΤΕ.Γ Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας
Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων
Σ.Δ.Ο Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ασφαλιστικής
Σ.Δ.Ο Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης
Σ.Ε.Υ.Π Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
Σ.Ε.Υ.Π Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
Οδηγοί επαγγελμάτων για ειδικότητες των ΤΕΙ από άλλα ΓΔ
Οδηγος Συνεργαζομενων επιχειρησεων Τ.Ε.Ι. Κρητης