Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μέσα από αυτές τις σελίδες μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, καθώς και Εκαπιδευτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού.

Χρήσιμες διευθύνσεις σας παραπέμπουν σε πληροφορίες απαραίτητες για την αναζήτηση του Προγράμματος ή του Ιδρύματος  της επιλογής σας, ενώ η σελίδα με τις διαθέσιμες Υποτροφίες, σας διευκολύνει να εντοπίσετε τις προσφερόμενες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και να αναζητήσετε και άλλες πηγές και αρμόδιους φορείς για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

 

 Ανακοινώσεις

Σας επισυνάπτουμε πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή νέων φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου" του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τη Δευτέρα 7/09/2015 (με δυνατότητα παράτασης της σχετικής καταληκτικής προθεσμίας έως και την ΠΑ, 18/09/2015).
 
Συνημμένη θα βρείτε την προκήρυξη νέων θέσεων και το διαφημιστικό φυλλάδιο του ΠΜΣ, θα σας παρακαλούσαμε να τα προωθήσετε στους φοιτητές/τριες του Τμήματός σας σε περίπτωση που ενδιαφέρονται. 
 
Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών: http://dms.aegean.gr/
 

Γραμματεία του ΠΜΣ "Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου"